Chọn 2 số sát nhau nhiều nhất trong cùng ngày hôm trước